Da­la­jä­ga­re vill fäl­la fler lo­djur

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Jakt: Jä­ga­re­för­bun­det i Da­lar­na vill närapå för­dubb­la an­ta­let lo­djur som får fäl­las i årets jakt. Läns­sty­rel­sen har be­slu­tat att 15 lo­djur får skju­tas i Da­lar­na i jak­ten som in­leds den 1 mars och på­går som längst till den 31 mars. För­bun­det vill att 28 djur ska få fäl­las i söd­ra och mel­lers­ta Da­lar­na, me­dan det in­te ska ja­gas någ­ra lo­djur alls i de nor­ra de­lar­na av lä­net.

I sin över­kla­gan upp­ger Jä­ga­re­för­bun­det att läns­sty­rel­sens be­slut byg­ger på brist­fäl­ligt och fel­ak­tigt un­der­lag. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.