15 000

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Så många nya yr­kes­verk­sam­ma med­lem­mar fick störs­ta fack­för­bun­det Uni­o­nen un­der 2019, en­ligt den eg­na års­sta­tisti­ken. To­talt har Uni­o­nen 675 000 med­lem­mar, varav 566 000 är yr­kes­verk­sam­ma.

Ar­be­tar­fac­ken in­om LO går där­e­mot fort­satt åt mot­satt håll, vi­sa­de pre­li­mi­nä­ra siff­ror ny­li­gen. De 14 LO-för­bun­den såg då ut att tap­pa när­ma­re 9 000 med­lem­mar un­der 2019, till to­talt cir­ka 1 224 000 yr­kes­ak­ti­va. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.