Mins­kad krigs­risk sän­ker ben­sin­pri­set

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Ol­je­pris: Ol­je­pri­set har nu fal­lit till­ba­ka till en läg­re ni­vå än in­nan USA dö­da­de den irans­ke topp­ge­ne­ra­len Qas­sem So­lei­ma­ni, nat­ten till fre­dag i för­ra vec­kan. Se­dan USA:s pre­si­dent Do­nald Trump på ons­da­gen to­nat ner krigs­ho­tet och vil­jan att slå till­ba­ka mot Irans mot­at­tack, har ol­je­mark­na­den lug­nat ner sig. På tors­dags­mor­go­nen kos­ta­de ett fat Nord­sjö­ol­ja (brent) cir­ka 65:50 dol­lar. Som mest un­der den se­nas­te vec­kan har ol­jan va­rit up­pe över 70 dol­lar fa­tet.

Driv­me­dels­ked­jor­na häng­er på och sän­ker pri­set nå­got. Vid pum­pen blir bå­de die­seln och ben­si­nen tio öre bil­li­ga­re, till 16:83 re­spek­ti­ve 16:03 kro­nor, en­ligt de re­kom­men­de­ra­de pri­ser­na på be­man­na­de mac­kar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.