Ki­na be­kräf­tar han­dels­av­tal på gång

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Han­del: Ki­na be­kräf­tar att lan­det är på väg att ta förs­ta ste­get mot en han­dels­fred med USA. Lan­dets vice pre­miär­mi­nis­ter Liu He åker till Washing­ton 13–15 januari för att skri­va på ett fas 1-av­tal, med­de­lar Ki­nas han­dels­de­par­te­ment.

Se­dan ti­di­ga­re har Do­nald Trump sagt att USA kom­mer att teck­na ett av­tal med Ki­na 15 januari. (TT)

Ar­kiv­bild: Su­san Walsh

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.