Tu­ris­ter fast­na­de på is­ländsk gla­ciär

Göteborgs-Posten - - Världen -

Is­land: En grupp tu­ris­ter på snö­sko­ter­färd fast­na­de i en svår snö­storm på den is­länds­ka gla­ciä­ren Lang­jökull i mån­dags. Grup­pen be­stod av 39 per­so­ner. Is­länds­ka myn­dig­he­ter ha­de ut­fär­dat en vä­der­var­ning för he­la ön ti­di­ga­re på mån­da­gen och av­rått från re­sor till det is­länds­ka hög­lan­det. En stor rädd­nings­in­sats tog vid. Tu­ris­ter­na ha­de ta­git till­flykt i två stör­re for­don och var ned­kyl­da och blö­ta när de hit­ta­des. Po­lis ut­re­der nu om re­se­ar­ran­gö­ren gjort sig skyl­dig till brott, rap­por­te­rar tid­ning­en Mor­gun­bla­did. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.