Tot­ten­hams mar­dröm: Ka­ne bor­ta till april

Göteborgs-Posten - - Sport -

Fot­boll: Bly­tunga ny­he­ter för Tot­ten­ham: Pre­mi­er Le­a­gue-klub­bens skyt­te­kung Har­ry Ka­ne tving­as till ope­ra­tion och blir san­no­likt bor­ta från spel fram till april. Det med­de­lar klub­ben på sin hem­si­da.

I bor­t­a­mö­tet med Sout­hamp­ton på ny­års­da­gen var olyc­kan fram­me för den 26-åri­ge an­fal­la­ren, som i 0–1-för­lus­ten drog på sig en brist­ning i bak­si­da lår.

För­u­tom att Ka­ne nu ser ut att mis­sa stör­re de­len av de åter­stå­en­de Pre­mi­er Le­a­gue-om­gång­ar­na i vår så får Tot­ten­ham dess­utom kla­ra sig ut­an sin stor­stjär­na till Cham­pi­ons Le­a­gue-åt­ton­de­len mot Emil Fors­bergs Leip­zig i febru­a­ri och mars. (TT)

Ar­kiv­bild: Mark Ker­ton

Har­ry Ka­ne (i blått) är ska­dad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.