Klart: Kie­se The­lin till­ba­ka i MFF

Göteborgs-Posten - - Sport -

Fot­boll: Nu är det klart. Isaac Kie­se The­lin åter­vän­der till Mal­mö FF. An­fal­la­ren har skri­vit på ett ettå­rigt lå­ne­av­tal. ”Det känns väl­digt bra att det är klart. Det känns som att kom­ma hem”, sä­ger han.

27-åring­en har in­te fått nå­gon spel­tid i An­der­lecht den se­nas­te ti­den och följ­de in­te med det bel­gis­ka la­get på trä­nings­lä­ger. I stäl­let för­be­red­de han sig för en flytt hem till Sverige.

An­fal­la­ren får spe­la med Mal­mö FF mot Wolfs­burg i Eu­ro­pa Le­a­gue i febru­a­ri.

”Jag kom­mer till­ba­ka till en pro­fes­sio­nell och am­bi­tiös klubb som jag har följt och haft en god re­la­tion med se­dan jag läm­na­de. MFF fort­sät­ter att ta kliv och i Eu­ro­pa är det en klubb man ta­lar om med re­spekt. Nu ska vi ock­så se till att vinna allsvenska­n igen”, sä­ger Kie­se The­lin.

Isaac Kie­se The­lin har gjort tre mål på 29 lands­kam­per för det svens­ka lands­la­get. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.