Guld­hjäl­ten Owe Ster­ner har av­li­dit

Göteborgs-Posten - - Sport - Fred­rik Janlind fred­[email protected]

Owe Ster­ner, 81, var med och vann SM-guld med Frölun­da 1965. Nu har guld­hjäl­ten som­nat in.

Det har bli­vit fem SM-guld för Frölun­da ge­nom åren varav de fy­ra se­nas­te har kom­mit 2003, 2005, 2016 och nu se­nast 2019. Det förs­ta SM-gul­det togs dock be­tyd­ligt myc­ket ti­di­ga­re än så.

Det togs re­dan 1965.

En som då spe­la­de en stor roll ute på isen för sitt Frölun­da var Owe Ster­ner, som är sto­re­bror till Ulf Ster­ner.

Owe Ster­ner gick un­der tret­ton­hel­gen bort och blev 81 år gam­mal.

– Owe var en li­ra­re och en oer­hört so­ci­al per­son. Han ska­pa­de trev­nad kring sig, sä­ger Frölun­das ti­di­ga­re ord­fö­ran­de Per-An­ders Ör­ten­dahl till klub­bens hem­si­da.

För­u­tom si­na in­sat­ser på isen skul­le Owe Ster­ner även spe­la en stor roll för Frölun­da ut­an­för isen. Det var han som låg bakom in­sam­ling­en som led­de till att Frölun­da­borg kun­de byg­gas – den förs­ta in­om­husa­re­nan för ishoc­key och som än idag är hem för just Frölun­da.

– Det är nog Owes störs­ta be­drift och Frölun­da­borg har un­der åren va­rit till stort gagn för Frölun­da HC, sä­ger Per-An­ders Ör­ten­dahl.

För­u­tom spel i Frölun­da blev det även spel i Rög­le BK och to­talt blev det sex lands­kam­per på me­rit­lis­tan.

Ar­kiv­bild: Carl San­din

Owe Ster­ner har av­li­dit, 81 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.