Fru­stre­rat ef­ter svenskt miss­lyc­kan­de i Ober­hof

Göteborgs-Posten - - Sport -

De svens­ka skid­skyt­tar­na var osäk­ra på for­men när världs­cu­pen star­ta­de om ef­ter ett ju­lup­pe­håll där sjuk­do­mar här­jat i la­get.

I dim­man i tys­ka Ober­hof fick de sva­ret: den är in­te spe­ci­ellt bra.

Han­na Öberg blev bäs­ta svens­ka som 21:a ef­ter två bom sprint­lop­pet. Linn Pers­son fick ock­så med sig två bom­mar vil­ket för hen­ne räck­te till 27:e plats.

– Det är en tuff täv­ling, gans­ka tung ba­na och man fick verk­li­gen bi­ta i ute i spå­ret, sä­ger Han­na Öberg i SVT.

Och fort­sät­ter:

– Det kändes gans­ka bra un­der förs­ta var­vet men på sista var­vet var jag riktigt trött allt­så.

Mo­na Brors­son sköt bort sig, en bom i lig­gan­de och tre i stå­en­de, och ham­na­de långt ner i re­sul­tat­lis­tan, 59:a, och fick in­te ens med sig någ­ra världs­cup­po­äng.

Det är en tuff täv­ling, gans­ka tung ba­na och man fick verk­li­gen bi­ta i ute i spå­ret

Han­na Öberg

– Jag är in­te nöjd med da­gens täv­ling, det är gans­ka fru­stre­ran­de. Tre bom i stå är in­te bra nog, jag sli­ter med det stå­en­de skyt­tet och det är sjukt fru­stre­ran­de när man in­te vet vad som är fel, sä­ger Brors­son i SVT.

De tre svens­kor­na, som man på för­hand hop­pa­des mest på, var över en mi­nut ef­ter seg­ra­ren Mar­te Ols­bu Røi­se­land i åk­tid. Nors­kan tog ef­ter fullt skyt­te en oho­tad se­ger. När­mast var hem­ma­hop­pet De­ni­se Herr­mann – he­la 37,8 se­kun­der ef­ter nors­kan i mål. Ju­lia Si­mon, Frank­ri­ke, tog hand om tred­je­plat­sen.

För res­ten av svens­kor­na gick det in­te hel­ler spe­ci­ellt bra. El­vi­ra Öberg (två bom) slu­ta­de 33:a, An­na Mag­nus­son (två bom) blev 42:a och Jo­han­na Skott­heim (fy­ra bom) 62:a.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.