Lin­da Lin­dorff tar över även­ty­ret

Göteborgs-Posten - - Kors & Tvärs -

Vild­mark­sä­ven­ty­ret ”Wild kids” är till­ba­ka i en ny ka­nal och med en ny pro­gram­le­da­re. Lin­da Lin­dorff le­der nu pro­gram­met, som ti­di­ga­re har sänts i SVT. Pre­cis som van­ligt möts la­gen Le­jo­nen och Björ­nar­na i ett an­tal tuf­fa täv­ling­ar. C Mo­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.