Ut­ställ­ning: Status

Göteborgs-Posten - - Guiden -

I ut­ställ­ning­en STATUS pre­sen­te­ras ar­be­ten och ob­ser­va­tio­ner av be­la­ru­sis­ka och svens­ka konst­nä­rer. Vernissage och bokre­le­a­se! Kons­te­pi­de­min, Kons­te­pi­de­mins väg 6. Kl. 12-16.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.