Täv­la om lot­ter med mil­jon­chans

Göteborgs-Posten - - Kors & Tvärs -

1. Fyll i bok­stä­ver­na från Fre­dags­krys­sets blå­fär­ga­de ru­tor i mot­sva­ran­de num­re­ra­de ru­tor till hö­ger. 2. Om­vand­la de sex ifyll­da bok­stä­ver­na till siff­ror en­ligt in­for­ma­tio­nen till hö­ger. De sex nya siff­ror­na bil­dar din lös­nings­kod. Så här sva­rar du via knapp­te­le­fon: 1. Ring 0944-114 90 04. 2. Knap­pa in Fre­dags­krys­sets nummer (9529) och där­ef­ter din sex­siff­ri­ga lös­nings­kod. Se­nast tis­dag kl. 24. Så här sva­rar du via sms: 1. Skriv WRS 9529 lös­nings­ko­den. Ex­em­pel: WRS 9529 123456. Glöm in­te mel­lansla­gen. 2. Skic­ka till 72660. Se­nast tis­dag kl. 24. Pris per sam­tal och sms: 12 kr. Du be­hö­ver in­te upp­ge ditt te­le­fon­num­mer. Det re­gi­stre­ras au­to­ma­tiskt. Tek­nis­ka pro­blem: [email protected] 1:a pris: fem triss­lot­ter. 2:a pris: tre lot­ter. 3:e pris: fem vinnare får en lott var. Ål­ders­gräns för lot­ter: 18 år. Lös­ning och vinnare pub­li­ce­ras näs­ta fre­dag.

För­ra vec­kans vinnare

Lös­nings­kod: HANTEL = 426835 Fem triss­lot­ter: Has­se Jo­hans­son, HALM­STAD Tre lot­ter: Bengt Al­lan Six­ten Ha­gaeus, LIN­DO­ME En lott: Leif Hu­go­son, FJÄLLBACKA, Bengt Olof Bengts­son, VAR­BERG, Sven Jo­han Lennart Runn­he­den, FAL­KEN­BERG, Jan Ray­mond Ols­son, FLODA, Åke Ca­to, TORS­LAN­DA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.