DRAGET

Göteborgs-Posten - - Sport -

Guld­topp (V75-2) har form och har gjort fle­ra fi­na lopp. Jäm­fört med se­nast står han myc­ket bätt­re till än fa­vo­ri­ten.

Grain­fi­eld Ai­den (V75-4) går riktigt bra varje gång. Det är en väl­digt re­jäl häst som kan gö­ra li­te själv i lop­pen och han mås­te räk­nas ti­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.