Här är al­la nya di­rekt­lin­jer från Gö­te­borg

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Här ne­dan kan du se al­la nya di­rekt­lin­jer från Land­vet­ter som pre­sen­te­rats un­der 2019, vil­ket flyg­bo­lag som tra­fi­ke­rar sträc­kan och när di­rekt­lin­jen öpp­nar.

Wi­en, Ös­ter­ri­ke, med Lau­da­mo­tion

Gdansk, Po­len, med Ry­a­nair Gdansk, Po­len, med Nor­wegi­an (star­tar april 2020)

Sa­ra­je­vo, Bosni­en och Her­ce­go­vi­na, med Nor­wegi­an Bud­a­pest, Ungern, med Ry­a­nair Ham­burg, Tyskland, med Eu­rowings (star­tar mars 2020) Niš, Ser­bi­en, med Air Ser­bia Lyon, Frank­ri­ke, med BRA Tu­rin, Ita­li­en, med Nor­wegi­an Gre­nob­le, Frank­ri­ke, med Nor­wegi­an (star­tar febru­a­ri 2020)

Vil­ni­us, Li­tau­en, med Air Bal­tic (star­tar mars 2020)

Ber­lin, Tyskland, med BRA (star­tar mars 2020)

Sä­len, Sverige, med BRA (star­tar januari 2020)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.