Re­kord­många fall av den­gue i fjol

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Den­gu­e­fe­ber är den snab­bast väx­an­de mygg­sjuk­do­men i värl­den just nu en­ligt Världs­häl­so or­ga­ni­sa­tio­nen (WHO) och un­der 2019 rap­por­te­ra­des re­kord­många fall av sjuk­do­men, upp­ger Ve­ten­skaps­ra­di­on. På 1970 -ta­let fanns det myggsprid­na vi­ru­set i nio län­der – nu upp­ges den fö­re­kom­ma i över 100.

Or­sa­ken tros del­vis va­ra kli­mat­för­änd­ring­ar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.