Fak­ta: Pa­pe­go­jor

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Pa­pe­goj­fa­mil­jen be­står

• av cir­ka 350 ar­ter var av de fles­ta le­ver i tro­pi­ker­na på söd­ra halv­klo­tet. De mins­ta, hack­spett pa­pe­go­jor, le­ver på Nya Gu­i­nea och blir ba­ra nio cen­ti­me­ter lång, me­dan den störs­ta, ara­pa­pe­go­jan, kan bli upp till en me­ter.

Pa­pe­go­jor är po­pu­lä­ra

• som bur­fåg­lar, vil­ket de var re­dan un­der an­ti­ken.

Käl­la: Na­tio­na­len­cyk­lo­pe­din

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.