Fler vill ha till­ba­ka peng­ar för oc­ker­hy­ra

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Hy­ra:

Un­der 2019 fick hy­res­nämn­der­na runt om i lan­det in 376 fall om åter­be­tal­ning av hy­ra för hy­res­rät­ter som hyrts ut i and­ra hand. Det är en ök­ning med näs­tan 10 pro­cent jäm­fört med året in­nan, rap­por­te­rar P3 Ny­he­ter.

Vid andra­hands­ut­hyr­ning av en omö­ble­rad hy­res­rätt får man i prin­cip in­te ta ut nå­got extra ut­ö­ver den verk­li­ga hy­ran. La­gen för andra­hands­ut­hyr­ning skärp­tes för­ra året, från den 1 ok­to­ber 2019 kan man krä­va till­ba­ka peng­ar för oc­ker­hy­ra två år till­ba­ka i ti­den. (TT)

Arkivbild: Helena Landstedt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.