En våld­täkt an­mäls varje kvart i In­di­en

Göteborgs-Posten - - Världen -

In­di­en:

En kvin­na an­mäl­de att hon bli­vit våld­ta­gen i snitt en gång var 15:e mi­nut i lan­det år 2018. To­talt an­mäl­des näs­tan 34 000 våld­täk­ter i lan­det un­der det året, en­ligt sta­tistik från in­dis­ka myn­dig­he­ter.

Kvin­nors ut­satt­het har le­gat högt på dag­ord­ning­en i In­di­en de se­nas­te åren, ef­ter en lång rad upp­märk­sam­ma­de och bru­ta­la sex­u­al­brott. Men sta­tisti­ken har in­te för­änd­rats med myc­ket.

Myn­dig­he­ter­nas siff­ror är san­no­likt dock in­te hel­täc­kan­de. Dels är det fort­fa­ran­de ta­bu att an­mä­la sex­u­al­brott i många de­lar av In­di­en och dels räk­nas sex­u­al­brott där off­ret mör­das kort och gott som mord.

(TT-Reuters)

Bild: Ma­nish Swarup

Kvin­no­rätts­ak­ti­vis­ter vid en de­mon­stra­tion i de­cem­ber i fjol, ef­ter att en kvin­na bli­vit grupp­våld­ta­gen och mör­dad i New Del­hi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.