Trä­na­ren: ”Zla­tan in­te redo för 90 mi­nu­ter”

Göteborgs-Posten - - Sport -

En­ligt saj­ten Foot­ball Ita­lia, som hän­vi­sar till and­ra ita­li­ens­ka me­di­er, kom­mer Zla­tan Ibra­hi­mo­vic att ta plats i star­tel­van och bil­da an­falls­par till­sam­mans med 20-åri­ge Ra­fael Le­ao i lör­da­gens li­ga­match mot Ca­li­a­ri.

– Han har in­te spe­lat på ett tag så det är nor­malt att han in­te har 90 mi­nu­ter i be­nen. Vi får se om han star­tar el­ler byts in, sä­ger trä­na­re Ste­fa­no Pi­o­li på en press­kon­fe­rens.

En­ligt ita­li­ens­ka me­di­e­upp­gif­ter trä­na­de Mi­lan med en 4–4–2-upp­ställ­ning på tors­da­gen, med ”Ib­ra” och Le­ao på topp, i stäl­let för den 4–3–3-upp­ställ­ning som i mat­chen mot Sampdo­ria i mån­dags. (TT)

Bild: An­to­nio Ca­lan­ni

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.