Svens­kar­na långt ef­ter när Four­ca­de vann

Var­ken Se­basti­an Samu­els­son el­ler Mar­tin Pon­si­lu­o­ma fick ord­ning på skyt­tet i världs­cu­pen i skidskytte. I stäl­let var Jesper Ne­lin bäs­te svensk i ett reg­nigt, blå­sigt och gru­sigt Ober­hof. Un­der tuf­fa för­ut­sätt­ning­ar var svens­kar­na långt från top­pen. – Det

Göteborgs-Posten - - Sport - Ro­bin Salo­mons­son TT

Se­basti­an Samu­els­son var i fre­da­gens sprint i mål drygt två mi­nu­ter ef­ter Mar­tin Four­ca­de. Samu­els­son, vars en­da pall­plats i världs­cu­pen för­ra året kom just i Ober­hof, mis­sa­de ett skott i lig­gan­de och ett i stå­en­de och slu­ta­de 32:a.

– Det var li­te kne­pi­ga vin­dar på val­len. Det kän­des bra i spå­ren den förs­ta hal­van, sen blir jag trött, sä­ger han till SVT. Samu­els­son är en av de svens­kar som un­der ju­len va­rit sjuk. Ba­kom Samu­els­son fanns en be­svi­ken Mar­tin Pon­si­lu­o­ma som mis­sa­de to­talt fy­ra skott.

Bäs­te svensk blev i stäl­let Jesper Ne­lin som med en bom slu­ta­de på 17:e plats – 1.45 ef­ter Four­ca­de.

– Jag kör­de av­slapp­nat och bra i dag. Skyt­tet var bra över­lag, sä­ger Ne­lin till SVT.

Four­ca­de, ti­di­ga­re skid­skyt­te­värl­dens störs­ta stjär­na på herr­si­dan, klev fram i pap­pa­le­di­ge norr­man­nen Jo­han­nes Thing­nes Bøs från­va­ro och åk­te bå­de fort och sköt fel­fritt.

Men trots den fi­na pre­sta­tio­nen var även vin­na­ren kri­tisk till för­ut­sätt­ning­ar­na i Ober­hof där snön of­ta lös med sin från­va­ro.

– Det var in­te den bäs­ta re­kla­men för skidskytte. Jag äls­kar at­mo­sfä­ren och publi­ken, men det här är en vin­ter­sport, sä­ger han till SVT.

Pep­pe Fem­ling mis­sa­de tre skott to­talt och var tre mi­nu­ter ef­ter seg­ra­ren. Torstein Ste­ner­sen var drygt fy­ra mi­nu­ter ef­ter med fy­ra bom.

Det var in­te den bäs­ta re­kla­men för skidskytte. Jag äls­kar at­mo­sfä­ren och publi­ken, men det här är en vin­ter­sport.

Mar­tin Four­ca­de

Bild: Hend­rik Sch­midt

Mar­tin Four­ca­de är till­ba­ka högst upp i re­sul­tat­lis­tan. Han vann i går i Ober­hof.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.