Li­ten suv blir mer prak­tisk

Göteborgs-Posten - - Motor - (TT)

Den är 1,4 cen­ti­me­ter kor­ta­re än sin fö­re­gång­a­re, men drygt tio cen­ti­me­ter hög­re och av­stån­det mel­lan hju­lax­lar­na har ökat med tre cen­ti­me­ter. And­ra ge­ne­ra­tio­nen av Mer­ce­des-Benz kom­pak­ta suv GLA har pro­por­tio­ner som ska gö­ra den mer prak­tisk. Bland an­nat är bak­sä­te liksom ba­ga­ge­rums­golv juster­ba­ra. Mo­del­len er­bjuds till en bör­jan med två ben­sin­mo­to­rer: 1,3 li­ter och 163 häst­kraf­ter el­ler 2,0 li­ter och 306 häst­kraf­ter. Fyr­hjuls­drift är till­val till den mind­re mo­torn och stan­dard till den stör­re.

Bild: Mer­ce­des-Benz

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.