Do­nald Trump:

Det be­hö­ver jag in­te. Och jag bor­de in­te be­hö­va det hel­ler. Det här hand­lar ibland om se­kund­snab­ba be­slut.

Göteborgs-Posten - - Världen -

USA:s pre­si­dent tän­ker in­te föl­ja en re­so­lu­tion som an­ta­gits av re­pre­sen­tant­hu­set och som be­grän­sar hans be­fo­gen­he­ter att in­le­da nya mi­li­tä­ra åt­gär­der mot Iran. De­mo­kra­ter­na i kon­gres­sen har an­kla­gat Trump för att ha age­rat oan­sva­rigt. (TT-Reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.