”Mar­tin Eden”

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Re­gi: Pi­etro Mar­cel­lo

Jack Lon­dons själv­bi­o­gra­fis­ka ro­man ”Mar­tin Eden”, om en fat­tig ar­be­tar­klasskil­le som dröm­mer om att bli för­fat­ta­re (det går in­led­nings­vis ing­et vi­da­re), har fil­mats någ­ra gång­er ti­di­ga­re. Det an­märk­nings­vär­da med den här nya fil­men är att hand­ling­en för­flyt­tats till Ita­li­en på det tidiga 1900-ta­let, och så kan man ju gö­ra, om man vill. Blan­da­de re­cen­sions­om­dö­men i ut­ländsk press, men al­la lyf­ter fram det ka­ris­ma­tis­ka spe­let från hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren Luca Ma­ri­nel­li. 28 ja­nu­a­ri Sto­ra te­a­tern

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.