Bubb­la­re: Bra­si­li­en

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Fes­ti­va­lens fo­kus på Bra­si­li­en är in­te ba­ra po­li­tiskt vik­tigt, ut­an ger möj­lig­het att lä­ra kän­na ett gi­gan­tiskt film­land. Se hämnd­väs­tern­fil­men ”Bacu­rau” som vann ju­ryp­ri­set i Can­nes och be­sök se­dan Bra­si­li­en-sam­ta­len. Här ut­lo­vas dis­kus­sio­ner om den allt hår­da­re pres­sen från re­gi­men liksom in­blic­kar i den på­gåen­de film­vå­gen som är minst li­ka fram­gångs­rik som 60-ta­lets ”ci­ne­ma no­vo”. 29 ja­nu­a­ri, Dra­ken

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.