Ban­ta by­rå­kra­tin

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Be­spa­ring­ar i sjuk­vår­den drab­bar först sjuk­hus­per­so­nal men var­för ban­tas ald­rig lands­ting­ets enor­ma by­rå­kra­ti?

Om man på nä­tet för­sö­ker sig på att tränga ige­nom Väst­ra Gö­ta­lands re­gi­o­nens mas­si­va och upp­sväll­da or­ga­ni­sa­tion är det täm­li­gen hopp­löst. Här anar man att det finns myc­ket härs­ket fett som man skul­le kun­na sät­ta blåslam­pan på. Ban­ta på by­rå­kra­tin i förs­ta hand! Leif Sö­der­gren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.