Fö­ra­re av tys­ka bi­lar syn­dar mest

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

till Sö­ren, 4/1

Jag har en helt an­nan bild. Då jag kör på le­der­na i och kring Gö­te­borg kan jag kon­sta­te­ra att det of­tast är tys­ka bil­mo­del­ler och in­te oli­ka Vol­vo XC-mo­del­ler som kör för fort, by­ter fil ut­an att blin­ka och som lig­ger obe­hag­ligt nä­ra. Det­ta är emel­ler­tid in­te kons­tigt då det vi­sat sig att fö­ra­re till tys­ka bi­lar of­ta sak­nar em­pa­tisk och kog­ni­tiv för­må­ga och många till­hör be­gåv­nings­re­ser­ven. Char­mig fran­sos (som ock­så har råd med ett gott franskt vin ibland)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.