Två kvin­nor över­fall­na och rå­na­de av gäng

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

05.30 på lör­dags­mor­go­nen lar­ma­des po­lis och am­bu­lans om ett rån på Wad­mans­ga­tan i cen­tra­la Gö­te­borg.

– Det var två kvin­nor som blev över­fall­na av fy­ra styc­ken män, sä­ger Jo­a­kim Hans­son, vakt­ha­van­de be­fäl vid po­li­sen re­gi­on Väst.

I sam­band med rå­net ska kvin­nor­na ha bli­vit kas­ta­de till mar­ken. En av dem bör­ja­de blö­da och fick fö­ras till sjuk­hus. Gär­nings­män­nen ska bland an­nat ha stu­lit kvin­nor­nas mo­bil­te­le­fo­ner och väs­kor in­nan de för­svann från plat­sen. Ge­nom funk­tio­nen Hit­ta min iP­ho­ne kun­de se­na­re en av de miss­tänk­ta gär­nings­män­nen gri­pas. Han ha­de då den stul­na te­le­fo­nen på sig. Man­nen miss­tänks nu för rån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.