Ah­nelöv hjäl­te när Lek­sand vann på straf­far

Jo­nas Ah­nelöv le­ve­re­ra­de dub­belt upp och tog ta­bel­ljum­bon Lek­sand in i för­läng­ning mot ett ska­kat Rög­le – där Lek­sand se­dan seg­ra­de med 3–2 ef­ter straf­far. Och Brynäs vän­de ett två­måls­un­der­läge mot Lin­kö­ping till en 3–2-se­ger i för­läng­ning­en.

Göteborgs-Posten - - Sport - Hil­da Dju­pen­ström TT

SHL-hoc­keyn bjöd på en trip­pel i 3–2-re­sul­tat un­der lör­dags­ef­ter­mid­da­gen.

Ta­bell­fem­man och hem­ma­la­get Rög­le do­mi­ne­ra­de den förs­ta pe­ri­o­den mot Lek­sand, men ut­an att no­te­ras för mer än ett mål i pro­to­kol­let – vil­ket Lek­sand, som i den and­ra pe­ri­o­den höj­de sig fle­ra ni­vå­er, tog va­ra på.

Jo­nas Ah­nelöv kvit­te­ra­de för her­rar­na från Da­lar­na, som för­lo­rat sju bor­t­a­mat­cher i rad in­för den här mat­chen, någ­ra mi­nu­ter ef­ter mat­chens förs­ta pa­us. Se­dan var ta­bel­ljum­bon nä­ra att skräl­la re­jält och ta led­ning­en i bör­jan av den sista pe­ri­o­den.

Men det sat­te Rög­le­mål­vak­ten Christof­fer Ri­falk stopp för.

Det är ett rik­tigt krig där ute, men he­la la­get job­bar på bra. Det har va­rit fram och till­ba­ka i he­la se­ri­en, så det är kul att vi kan få med oss li­te nu

Jo­nas Ah­nelöv

Lek­sand

Han kas­ta­de sig som en fot­bollsmål­vakt och stod för en ma­ka­lös rädd­ning i tred­je pe­ri­o­den – kort där­på ut­ö­ka­de Rög­le led­ning­en till 2–1. Men Ah­nelöv var fram­me igen och kvit­te­ra­de med knap­pa 15 se­kun­der kvar och ef­ter en re­sul­tat­lös för­läng­ning blev det till sist Lek­sand som stod som seg­ra­re med 3–2 ef­ter straff­lägg­ning.

– Det känns väl­digt bra, det är kul att spe­la. Det är ett rik­tigt krig där ute, men he­la la­get job­bar på bra. Det har va­rit fram och till­ba­ka i he­la se­ri­en, så det är kul att vi kan få med oss li­te nu, sä­ger Ah­nelöv till CMo­re.

Ah­nelöv kvit­te­ra­de även mot Lin­kö­ping i tors­dags med tre mi­nu­ter kvar och tog där­med den mat­chen till för­läng­ning.

I Kin­narps Are­na i Jön­kö­ping dröj­de det till den tred­je pe­ri­o­den in­nan det rik­tigt brän­de till. In­nan dess ha­de gäs­tan­de Skel­l­ef­teå ska­pat

en led­ning med 2–1 mot HV71 ef­ter att ha ut­ma­nat den stor­spe­lan­de JVM-hjäl­ten, mål­vak­ten Hu­go Al­ne­felt, re­jält. Men HV71:s Eric Martins­son såg till att 2–2 blev ett fak­tum – och mat­chen gick till för­läng­ning och se­dan till straf­far. Där var dock Lin­kö­ping åter star­kast och de seg­ra­de med 3–2.

Patrik Lundh och

Broc Litt­le ha­de gett Lin­kö­ping en be­kväm två­måls­led­ning mot Brynäs, men i sista pe­ri­o­den ska­ka­de Nick­las Da­ni­els­son om hem­ma­la­get med en re­du­ce­ring – och tid fanns kvar för Brynäs att kvit­te­ra.

An­ton Rö­din tog de kvar­va­ran­de spel­mi­nu­ter­na på all­var och styr­de in puc­ken till vad som blev en snygg 2–2-kvit­te­ring för Brynäs. Kvit­tot? För­läng­ning, där To­mi Sal­li­nen av­gjor­de för Brynäs som seg­ra­de med 3–2.

Fär­je­stad be­seg­ra­de ock­så Os­kars­hamn på hem­ma­plan i Karl­stad med över­ty­gan­de 5–1. Det­ta in­ne­bär att Fär­je­stad ja­gar Lu­leå i top­pen på sam­ma po­äng (62) i en hal­tan­de ta­bell (där Lu­leå mö­ter Djur­går­den un­der lör­dags­kväl­len), och att Os­kars­hamn blir ta­bel­ljum­bo se­dan Lek­sand ta­git po­äng mot Rög­le.

Bild: Mi­kael Frit­zon

HV71:S mål­vakt Hu­go Al­ne­felt un­der lör­da­gens ishoc­key­match i SHL mel­lan HV71 och Skel­l­ef­teå AIK i Kin­narps Are­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.