Elin Ce­der­roos dub­bel världs­mäs­ta­re i box­ning

Elin Ce­der­roos blev dub­bel världs­mäs­ta­re i box­ning i natt, ef­ter en dra­ma­tisk match i At­lan­tic Ci­ty där hon möt­te den re­ge­ran­de WBA-världs­mäs­ta­ren Ali­cia Na­po­le­on-Espi­no­sa.

Göteborgs-Posten - - Sport -

Ce­der­roos var se­dan ti­di­ga­re världs­mäs­ta­re i or­ga­ni­sa­tio­nen IBF och är där­med förs­ta svens­ka att ha två sto­ra bäl­ten sam­ti­digt.

– Åh, her­re­gud. Jag är trött. Jag är så glad. Jag vi­sa­de att jag kan box­as, att jag kan ta ett krig, en fajt. Men när jag är av­slapp­nad så ba­ra kom­mer sla­gen. Jag har så myc­ket käns­lor, sa­de Väs­terå­sa­ren Ce­der­roos ef­ter mat­chen, en­ligt VLT.

Mat­chen av­gjor­des i tio ron­der och Ce­der­roos vann med mi­ni­mal mar­gi­nal, samt­li­ga tre do­ma­re gav hen­ne po­äng­en 95–94.

Ce­der­roos är än­nu obe­seg­rad som proffs, åt­ta seg­rar på li­ka många mat­cher.

I mars tog svens­kan det va­kan­ta IBF-världs­mäs­t­ar­bäl­tet ef­ter se­ger mot bel­gis­kan Fem­ke Her­mans.

Svens­kan är ti­di­ga­re all­svensk spe­la­re i fot­boll, med fy­ra sä­song­er i Ham­mar­by in­nan hon av­slu­ta­de som lag­kap­ten för Djur­går­den 2010.

– Det störs­ta jag upp­levt i fot­bol­len var när jag spe­la­de i Djur­går­den

och vi tog oss till fi­nal i Svens­ka cu­pen. En här­lig käns­la som lag­kap­ten, har hon sagt till SVT Sport.

Na­po­le­on-Espi­no­sa blev WBA­världs­mäs­ta­re 2018. Ame­ri­kans­kan har to­talt tolv seg­rar och två för­lus­ter som proffs.

Bild: Matt Rour­ke

Elin Ce­der­roos, till hö­ger, be­seg­ra­de ame­ri­kans­kan ali­cia na­po­le­on-Espi­no­sa vid en ga­la i at­lan­tic Ci­ty.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.