Leh­ner: Ja till Chi­ca­go – men in­te sänkt lön

Göteborgs-Posten - - Sport -

Is­hoc­key: Frölun­da­fost­ra­de Chi­ca­gomål­vak­ten Ro­bin Leh­ner sä­ger till nhl.com att han kan tän­ka sig att för­länga sitt kon­trakt med NHL-la­get, men in­te till vil­ket pris som helst.

– Vi får se vad som hän­der, men jag har gett ra­bat­ter he­la mitt liv. Jag är in­te hel­ler nå­gon som vill va­ra över­be­tald. Jag vill få den re­spekt som jag tror jag för­tjä­nar, sä­ger Leh­ner.

Svens­ken, som i ju­li i fjol skrev på för ett års spel med Chi­ca­go, kan bli kon­trakts­lös i som­mar. Kon­trak­tet med Chi­ca­go var värt fem mil­jo­ner dol­lar.

– Vi får se vad som hän­der, men jag lå­ter agen­ter­na och (Chi­ca­gos sport­chef) Stan Bow­man lö­sa det, sä­ger Leh­ner och fort­sät­ter. (TT)

Ar­kiv­bild: John Woods

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.