”Ef­ter so­len”

Göteborgs-Posten - - Kultur | Idé Och Kritik -

av Jo­nas Ei­ka

När den dans­ke för­fat­ta­ren Jo­nas Ei­ka tog emot Nor­dis­ka Rå­dets lit­te­ra­tur­pris 2019 för ”Ef­ter so­len” höll han ett svi­dan­de po­li­tiskt tal med ud­den rik­tad mot Dan­marks so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka stats­mi­nis­ter Met­te Fred­rik­sen som fick sto­ra de­lar av väns­ter-in­ter­net att skall­ra. No­vell­sam­ling­en har kal­lats för sam­hälls­kri­tisk science fiction om den glo­ba­la eko­no­mins skugg­si­da. Kom­mer i mars.

Bild: Press­bild/Mo­der­nis­ta

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.