”Härs­ka­rens verk­tyg kom­mer ald­rig att mon­te­ra ner härs­ka­rens hus”

Göteborgs-Posten - - Kultur | Idé Och Kritik -

av Aud­re Lor­de

Mo­der­nis­ta sat­sar på att ge ut klas­sis­ka över­sat­ta es­sä­er av tän­ka­re som Ja­mes Bald­win, Glo­ria An­zaldúa och Fred Mo­ten. Nu i vår kom­mer den in­fly­tel­se­ri­ka po­e­ten och ak­ti­vis­ten Aud­re Lor­des es­sä­er. Lor­de ana­ly­se­ra­de hur för­tryck sam­ver­kar. Över­sätt­ning­en är gjord av Ara­zo Arif som ock­så de­bu­te­rar i vår med dikt­sam­ling­en ”Mör­ket in­u­ti och fruk­ten”. Kom­mer i mars.

Bild: Press­bild/Mo­der­nis­ta

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.