”De för­lo­ra­de bar­nen”

Göteborgs-Posten - - Kultur | Idé Och Kritik -

av Va­le­ria Lu­i­selli

En fa­milj åker på bil­se­mes­ter mot den mex­i­kans­ka grän­sen. Bar­net i bak­sä­tet för­står att för­äld­rar­na hål­ler på att se­pa­re­ra. Sam­ti­digt på­går flyk­ting­kri­sen som en fond, där barn skiljs från si­na för­äld­rar och sätts i lä­ger vid grän­sen, el­ler för­svin­ner. Kom­mer i maj.

Bild: Dan Cal­lis­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.