Mars

Göteborgs-Posten - - Sport -

Ski­dor, Va­sa­lop­pet, Sä­len-Mo­ra, 1. Skid­skyt­te, världs­cu­pen, No­ve Mesto, 2-8.

Fot­boll, Na­tions Le­a­gue, her­rar, lott­ning, Ams­ter­dam, 3.

Ski­dor, världs­cu­pen, Dram­men, 4. Fot­boll, Al­gar­ve Cup, da­mer, Por­tu­gal, 4-11.

Ten­nis, Da­vis Cup, kval till slut­spe­let: Sve­ri­ge–Chi­le, plats ej fast­ställd, 6-7 mars.

Ski­dor, världs­cu­pen, Oslo, 7-8. Fot­boll, Svens­ka cu­pen, her­rar, grupp­spel, tred­je omg, 7-8.

Skid­o­ri­en­te­ring, EM, Vers­hi­na Tei, Ryss­land, 8-15.

Skid­skyt­te, världs­cu­pen, Kon­ti­o­lax, 9-15.

Is­hoc­key, SHL, sista grundse­ri­e­om­gång­en, 12.

Ten­nis, ATP- och WTA-tur­ne­ring­ar, In­di­an Wells, Ka­li­for­ni­en, 12-24. Al­pint, världs­cu­pen, da­mer, Åre, 12-14. Fri­id­rott, in­om­hus-VM, Nanjing, Ki­na, 13-15.

Short­track, VM, Se­oul, 13-15. Fre­e­sty­le, världs­cu­pen, skicross, fi­nal, Vey­son­naz, Frank­ri­ke, 13-15.

Fot­boll, svens­ka cu­pen, her­rar, kvarts­fi­nal, 14-15.

Fot­boll, svens­ka cu­pen, da­mer, grupp­spel, and­ra omg, 14-15.

Fre­e­sty­le, världs­cu­pen, puc­kel­pist, fi­nal, Id­re fjäll, 14-15.

Ski­dor, världs­cu­pen, Que­bec, 14-15. Cur­ling, VM, da­mer, Prin­ce Ge­or­ge, Ka­na­da, 14-22.

Bilsport, for­mel 1, pre­miär, Mel­bour­ne, 15.

Bilsport, in­dycar, pre­miär, St Pe­ters­burg,

Flo­ri­da, 15.

Al­pint, världs­cu­pen, av­slut­ning, Cor­ti­na d’Am­pez­zo, 16-22.

Skid­skyt­te, världs­cu­pen, av­slut­ning, Hol­men­kol­len, 16-22.

Handboll, OS-kval, da­mer, plats ej fast­ställt, 16-22.

Ski­dor, världs­cu­pen, Min­ne­a­po­lis, 17. Olym­piskt, olym­pis­ka el­den tänds i Aten, 19.

Ski­dor, världs­cu­pen, av­slut­ning, Can­mo­re, 20-22.

Ban­dy, SM-fi­nal, da­mer och her­rar, Uppsa­la, 21.

Fot­boll, svens­ka cu­pen, her­rar, se­mi­fi­nal, 21-22.

Fot­boll, svens­ka cu­pen, da­mer, grupp­spel, tred­je omg, 21-22.

Bilsport, for­mel 1, Sakhir, Ba­h­rain, 22. Bordtennis, VM, lag, Bu­san, Syd­ko­rea, 22-29.

Cur­ling, VM, her­rar, Glas­gow, 28-5/4. Kon­ståk­ning, VM, Montre­al, 16-22. All­mänt, SM-vec­kan, vin­ter (in­klu­si­ve ski­dor), Lu­leå/Bo­den, 23-29.

Handboll, EM-kval, da­mer: Tjec­ki­en– Sve­ri­ge, Zubri, 25.

Golf, in­of­fi­ci­el­la VM i match­spel, Aus­tin, Tex­as, 25-29.

Fot­boll, EM-kval, her­rar, playoff, se­mi­fi­nal, 26.

Fot­boll, lands­kamp, her­rar: Sve­ri­ge–

Ryss­land, Sol­na, 28.

Ban­dy, VM, her­rar, Ir­kutsk, 28-5/4. Handboll, EM-kval, da­mer: Sve­ri­ge-Tjec­ki­en, Sköv­de, 29.

Fot­boll, Svens­ka cu­pen, da­mer, se­mi­fi­nal, 29.

Fot­boll, EM-kval, her­rar, playoff, fi­nal, 31.

Is­hoc­key, A-VM, da­mer, Ha­li­fax och Tru­ro, Ka­na­da, 31-10/4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.