Våld­täkts­miss­tänk­ta greps på Ar­lan­da

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Brott: Två män greps på sön­da­gen på Ar­lan­da, miss­tänk­ta för en våld­täkt som ska ha skett i Gö­te­borg un­der hel­gen, en­ligt Af­ton­bla­det.

Po­li­sens pressta­les­per­son Chris­ter Fux­borg be­kräf­tar att det rör sig om miss­tan­kar om ett grovt brott i re­gi­on väst men har in­te mer in­for­ma­tion om ären­det i dags­lä­get.

– Jag har ringt mi­na kol­le­gor som ar­be­tar på gräns­po­li­sen på Ar­lan­da och fått be­kräf­tat att vi har gri­pit två per­so­ner som va­rit ef­ter­lys­ta, an­håll­na i sin från­va­ro. De var på väg ut ur lan­det. Det hand­lar om ett grovt brott i re­gi­on väst.

De grip­na män­nen kom­mer nu att trans­por­te­ras till­ba­ka till Gö­te­borg där ut­red­ning­en sköts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.