Allt fler dör i ba­stun i Fin­land

Göteborgs-Posten - - Världen -

Fin­land: An­ta­let män­ni­skor som dör i ba­stun i det ba­stuäls­kan­de Fin­land har sti­git de se­nas­te de­cen­ni­er­na. 2017 dog 61 per­so­ner i vär­men och i fjol 51. Va­ri­a­tio­ner finns, men döds­fal­len i stort är fler nu än un­der 00-ta­let då mel­lan 30 och 40 ba­stu­ba­da­re dog år­li­gen.

Som jäm­fö­rel­se dör i ge­nom­snitt 30 fin­län­da­re år­li­gen i cy­ke­lo­lyc­kor och i fjol om­kom 42 per­so­ner i bo­stads­brän­der, en­ligt pre­li­mi­när sta­tistik. Att ba­stu­bad än­då är häl­so­samt slås fast i en stu­die från Öst­ra Fin­lands uni­ver­si­tet. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.