Tu­sen­tals eva­ku­e­ra­de från vul­kan­om­rå­de

Göteborgs-Posten - - Världen -

Filip­pi­ner­na: En 1 000 me­ter hög ask­pe­la­re och mul­ler från vul­ka­nen Taal i Filip­pi­ner­na fick i går myn­dig­he­ter­na att eva­ku­e­ra tu­sen­tals män­ni­skor som bor i när­he­ten av vul­ka­nen.

Flyg­tra­fi­ken vid hu­vud­sta­den Ma­ni­las in­ter­na­tio­nel­la flyg­plats ställ­des ock­så in. Re­se­nä­rer om­bads kon­tak­ta si­na flyg­bo­lag för om­bok­ning­ar. Vul­ka­nen Taal, be­lä­gen i den när­lig­gan­de pro­vin­sen Ba­tang­as, bör­ja­de på sön­da­gen ska­ka och kas­ta ur sig as­ka och rök. Det kan tol­kas som att ett stör­re ut­brott är på gång de när­mas­te vec­kor­na. (TT)

Bild: Aa­ron Fa­vi­la

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.