Sau­di­er i mi­li­tär trä­ning ut­vi­sas ur USA

Göteborgs-Posten - - Världen -

USA: Mer än ett dus­sin sau­dis­ka med­bor­ga­re som får trä­ning vid mi­li­tär­ba­ser i USA kom­mer att vi­sas ut ur lan­det, upp­ger CNN.

Be­ske­det kom­mer ef­ter en över­sikt som för­svars­hög­kvar­te­ret Pen­ta­gon lå­tit gö­ra ef­ter det att en sau­disk flyg­va­pen­an­ställd i de­cem­ber sköt ihjäl tre per­so­ner på en ma­rin­bas i Flo­ri­da. Pen­ta­gon be­to­nar att sau­di­er­na som ska ut­vi­sas in­te an­kla­gas för att ha hjälpt skyt­ten, men inga yt­ter­li­ga­re kom­men­ta­rer ges. Da­gar­na ef­ter då­det i Flo­ri­da av­blås­te Pen­ta­gon all ut­bild­ning för sau­disk per­so­nal. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.