Hört och hänt

Göteborgs-Posten - - Namn -

För 585 år se­dan, 1435, sam­la­des de le­dan­de män­nen i he­la lan­det till ett mö­te i Ar­bo­ga. De val­de Eng­el­brekt

Eng­el­brekts­son till rik­s­hö­vits­man. Där­till ut­sågs det hö­vits­män för var­je land­skap. Eng­el­brekt fick ex­tra myc­ket att sä­ga till om ef­tersom det för till­fäl­let in­te fanns nå­gon kung. Erik av Pom­mern ha­de bli­vit av­satt, men han fick i ok­to­ber 1435 åter­vän­da till tro­nen ef­ter nya för­hand­ling­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.