Be­mär­kel­se­da­gen

Göteborgs-Posten - - Namn -

I dag på tju­gon­dag Knut körs ju­len ut, åt­minsto­ne i Nor­den. I näs­tan he­la den öv­ri­ga krist­na värl­den tar ju­len slut med tret­ton­da­gen. Möj­li­gen kan Nor­dens för­läng­da fi­ran­de be­ro på att det hed­nis­ka mid­vin­ter­blo­tet in­träf­fa­de vid den­na tid, och att kyr­kan vil­le att den krist­na ju­len skul­le ta över även den se­den.

Bild:

Leif R Jans­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.