Vä­ners­borg

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Bo­hus­ba­tal­jo­nen (Hem­vär­net)

In­ne­fat­tar två in­sats­kom­pa­ni­er, två be­vak­nings­kom­pa­ni­er, en båt­plu­ton och en flyggrupp med mind­re flyg för ex­em­pel­vis spa­ning och över­vak­ning. Ba­tal­jo­nen har för­må­ga att ver­ka i skär­gårds­mil­jö och har som hu­vud­upp­gift att skyd­da vik­ti­ga ob­jekt och in­fra­struk­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.