Agüe­ro hat­t­rick­hjäl­te i Ci­ty­se­ger

Göteborgs-Posten - - Sport -

Han fick de­lar av vin­tern för­störd på grund av ska­dor. Men med tre mål och en as­sist vi­sa­de Ser­gio Agüe­ro vägen när hans Man­ches­ter Ci­ty vann över­ty­gan­de mot Aston Vil­la med 6–1. Det var kar­riä­rens 12:e hat­t­rick i Pre­mi­er Le­a­gue och där­med har han gjort flest av al­la.

Det är 14 po­äng upp till et­tan Li­ver­pool med en match mer spe­lad – men Pep Gu­ar­di­o­la kan åt­minsto­ne gläd­ja sig över att hans Man­ches­ter Ci­ty är li­gans över­läg­set mål­gla­das­te lag.

Ti­di­ga­re un­der sä­song­en har man kros­sat West Ham (5–0), Brighton (4–0) och Wat­ford (8–0). Den här gång­en var det Aston Vil­las tur att bli över­kört.

Riy­ad Ma­h­rez ha­de gjort två mål re­dan ef­ter 25 mi­nu­ter, där­ef­ter var det Ser­gio Agüe­ros tur att kli­va fram som mål­skytt.

An­fal­la­ren har se­dan 2014 ald­rig gjort mind­re än 20 li­ga­mål un­der en sä­song och in­led­de även den­na gång med åt­ta mål på sex mat­cher.

Där­ef­ter gick det dock tyng­re för ar­gen­ti­na­ren som dess­utom mis­sa­de över en må­nads spel på grund av en ska­da i vint­ras.

Mot Aston Vil­la gjor­de han 3–0 i den förs­ta halv­le­ken. I den and­ra full­bor­da­de han kar­riä­rens 12:e Pre­mi­er Le­a­gue-hat­t­rick och no­te­ra­des dess­utom för en as­sist. På över­tid tröst­må­la­de Aston Vil­las An­war El Gha­zi på straff.

Se­gern var Man­ches­ter Ci­tys tred­je ra­ka i li­gan och la­get är nu tvåa i ta­bel­len, två po­äng fö­re tre­an Lei­ces­ter.

På an­nat håll tog Wat­ford en tung se­ger i bot­ten­mö­tet med Bour­ne­mouth. Wat­ford vann en­kelt med 3–0 och har se­dan nye trä­na­ren Ni­gel Pe­ar­son tog över i de­cem­ber vun­nit fy­ra li­ga­mat­cher.

Wat­ford läm­nar där­för ned­flytt­nings­plat­ser­na me­dan Bour­ne­mouth sjun­ker till en 19:e plats i ta­bel­len. Ed­die Ho­wes lag har ba­ra vun­nit två av de 12 se­nas­te mat­cher­na.

Bild: Carl Re­ci­ne

Ser­gio Agüe­ro gjor­de kar­riä­rens 12:e hat­t­rick när Man­ches­ter Ci­ty vann med 6–1 mot Aston Vil­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.