Syss­lo­lö­sa is­bry­ta­re spa­rar mil­jo­ner

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Trans­port: Det mil­da väd­ret gör att samt­li­ga fem svens­ka is­bry­ta­re lig­ger vid kaj. Det in­ne­bär sto­ra be­spa­ring­ar för Sjö­farts­ver­ket. I dag finns det ba­ra is i de nord­li­gas­te svens­ka skär­går­dar­na. Till havs är det i stort sett öp­pet vat­ten och det be­hövs ing­en as­si­stans från is­bry­ta­re.

– Net­to­be­spa­ring­en för oss i nu­lä­get är nå­gon­stans från 150 000 till 300 000 per dygn, sä­ger Amund Lind­berg, drift­le­da­re vid Sjö­farts­ver­kets is­bry­tar­led­ning.

I van­li­ga fall bru­kar någ­ra is­bry­ta­re va­ra i gång så här års, sä­ger han. – Det är väl nä­ra nog hi­sto­riskt, vi får gå till­ba­ka till den ex­tremt lind­ri­ga vin­tern 2007–2008, då ha­de vi un­ge­fär sam­ma si­tu­a­tion. (TT)

Bild: Karl Her­lin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.