Sex års fäng­el­se för sex­ö­ver­grepp mot barn

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Brott: En man i 30-års­ål­dern döms till sex års fäng­el­se av Vä­ners­borgs tings­rätt för en se­rie av sex­u­al­brott mot barn. De yngs­ta bar­nen var nio år. Sam­man­lagt har man­nen på oli­ka sätt sex­u­ellt an­tas­tat nio oli­ka barn och en ton­å­ring på oli­ka plat­ser i Bo­hus­län, Skå­ne och Stock­holm un­der som­ma­ren för­ra året.

Man­nen döms för för­sök till män­ni­sko­rov, för­sök till våld­täkt, grovt ut­nytt­jan­de av barn för sex­u­ell po­se­ring vid tre till­fäl­len, ut­nytt­jan­de av barn för sex­u­ell po­se­ring, för­sök till köp av sex­u­ell hand­ling av barn vid två till­fäl­len samt sex­u­ellt ofre­dan­de vid tre till­fäl­len. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.