En av stor­brän­der­na är un­der kon­troll

Göteborgs-Posten - - Världen -

Australien: Rädd­nings­tjäns­ten i del­sta­ten New South Wa­les upp­ger att man änt­li­gen har en av lan­dets värs­ta brän­der un­der kon­troll. Bran­den som i näs­tan tre må­na­der har här­jat i Gos­pers Mountain, nord­väst om Syd­ney, är nu be­grän­sad till ett mind­re om­rå­de. Den har till­sam­mans med fle­ra mind­re elds­vå­dor spri­dit sig till ett om­rå­de på över 800 000 hek­tar – stör­re än Sing­a­po­re.

På vis­sa håll i lan­det för­ut­spås upp till 50 mil­li­me­ters regn näs­ta vec­ka. Det­ta ef­ter en lång pe­ri­od av tor­ka. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.