Dy­vik sä­songs­de­bu­te­rar i världs­cu­pen till hel­gen

Göteborgs-Posten - - Sport -

Till hel­gens di­stan­s­täv­ling­ar i No­ve Mesto är Eb­ba An­ders­son till­ba­ka ef­ter för­kyl­ning. Dess­utom får An­na Dy­vik chan­sen i världs­cu­pen för förs­ta gång­en i vin­ter.

An­na Dy­vik har haft en tung pe­ri­od i sin skid­kar­riär som för­hopp­nings­vis nåd­de en vänd­ning när hon för en dryg vec­ka se­dan vann 10 kilo­me­ter klas­siskt i Skan­di­na­vis­ka cu­pen. Nå­got hon själv var käns­lo­sam kring på Instagram.

”Jag har tviv­lat på mig själv en hel del den se­nas­te ti­den men än­då vå­gat stå fast vid min käns­la och eg­na idéer även när det sva­jat li­te så det var så skönt att änt­li­gen få ett tyd­ligt kvit­to att jag är på väg åt rätt håll och att det in­te ba­ra är nå­got hit­te­på i min hjär­na”, skrev hon bland an­nat.

Nu är Dy­vik ut­ta­gen till hel­gens världs­cup­täv­ling­ar.

I trup­pen finns även bland and­ra Eb­ba An­ders­son, Moa Lund­gren och Em­ma Ri­bom som al­la är till­ba­ka ef­ter de för­kyl­ning­ar de drog på sig un­der Tour de Ski.

På herr­si­dan är Cal­le Halfvars­son till­ba­ka. Han får säll­skap av bland and­ra ju­ni­o­ren Wil­li­am Po­ro­maa, sam­bo med Fri­da Karls­son som fort­fa­ran­de är av­stängd ef­ter en häl­so­kon­troll.

Det är 10 kilo­me­ter för da­mer­na, re­spek­ti­ve 15 för her­rar­na, i fri­stil som står på pro­gram­met un­der lör­da­gen och som följs av jaktstar­ter i klas­sisk stil på sön­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.