För­del Kin­hult i kam­pen om OS-plats

Göteborgs-Posten - - Sport -

Golf: För förs­ta gång­en har den svens­ka golfspe­la­ren Mar­cus Kin­hult klätt­rat för­bi Alex Norén på världs­rank­ning­en och där­med kopp­lat ett li­tet grepp om den ena av Sve­ri­ges tro­li­ga två OS-plat­ser på herr­si­dan. Kin­hult är nu­me­ra ran­kad 81:a i värl­den, jäm­fört med Norén som ef­ter hel­gens 32:a plats i Ha­waii da­lar till 82:a plats.

Gäl­lan­de den and­ra OS-plat­sen har Hen­rik Sten­son ett re­jält grepp som 26:a på världs­rank­ning­en. När­mast bakom Kin­hult och Norén är Se­basti­an Sö­der­berg på 137:e plats.

Världs­rank­ning­en i slu­tet av ju­ni av­gör vil­ka som får åka till OS. (TT)

Bild: Franz Pam­mer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.