Zachris­so■ lyf­ter sport­brag­der

Göteborgs-Posten - - Kors & Tvärs - He­le­na Björkvall/TT

DO­KU­MEN­TÄR

Gö­ran Zachris­son – por­trät­tet SVT1 tis­dag 20.00

Un­der fle­ra de­cen­ni­er har sport­kom­men­ta­torn Gö­ran Zachris­son fängs­lat oss med sin uni­ka for­mu­le­rings­för­må­ga. Han tac­kar del­vis en tek­ni­ker för si­na fram­gång­ar.

– För många år se­dan skul­le jag gö­ra ett re­fe­rat för SVT för förs­ta gång­en. På plats fanns en tek­ni­ker, och han gav mig två tips. Det förs­ta var att ge bil­den tid att eta­ble­ra sig in­nan jag bör­jar pra­ta. Det and­ra var att in­te sä­ga det al­la re­dan ser i bild. Jag har följt des­sa råd i al­la år. Han var guld värd den där tek­ni­kern, sä­ger Gö­ran Zachris­son.

I fil­ma­ren Jens Linds do­ku­men­tär ”Gö­ran Zachris­son – por­trät­tet” får vi ve­ta mer om man­nen som har gjort sig känd för kom­men­ta­rer som ”bol­len lan­dar på gree­nen som en fjä­ril med öm­ma föt­ter”. Vi får ock­så se hur Zachris­sons liv på­ver­kas av att han åker fast för ratt­fyl­la.

Fo­to: Hen­rik Mont­go­me­ry/TT

Sport­kom­me■ta­tor■ Gö­ra■ Zachris­so■ por­trät­te­ras i e■ dok◆me■tär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.