Lä­get i grup­pen

Göteborgs-Posten - - Sport -

Lä­get i grup­pen: Slo­ve­ni­en top­par grup­pen ef­ter två seg­rar, me­dan Sve­ri­ge och Schweiz har en se­ger var, Po­len lig­ger sist ut­an po­äng. Så går Sve­ri­ge vi­da­re: Vid se­ger mot Po­len är allt klart för mel­lan­run­dan. Vid oav­gjort krävs att Schweiz tap­par po­äng mot Slo­ve­ni­en. Vid svensk för­lust mås­te även Schweiz för­lo­ra, sam­ti­digt som den svens­ka för­lus­ten in­te får bli för stor (högst sex mål).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.