Skriv­reg­ler min­nes­ord

Göteborgs-Posten - - Namn -

Ett min­nes­ord bör va­ra högst 3 000 tec­ken in­klu­si­ve mel­lanslag, gär­na kor­ta­re.

Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att kor­ta och re­di­ge­ra i tex­ten. In­led med namn, ål­der, hem­ort och när­mast an­hö­ri­ga för den bort­gång­ne.

Min­nesor­det mås­te ha en (el­ler fle­ra) un­der­teck­na­re. Bi­fo­ga gär­na en bild (jpeg-for­mat).

Vi är tack­sam­ma för att få ma­te­ri­a­let via e-post till [email protected]

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.